Onze Visie

Wat wij belangrijk vinden

Voor u als ouder(s) is het belangrijk te weten of de visie van kinderdagverblijf ’t Armhoes aansluit bij uw eigen opvoeding. Het opvoeden van kinderen in een thuissituatie is iets heel anders dan het opvoeden van kinderen in een groep. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van het beleid van kinderdagverblijf ’t Armhoes en dat u zich hierin kan vinden.

Wij geven u graag een kort helder beeld hoe wij binnen kinderdagverblijf ’t Armhoes omgaan met kinderen. Het volledige beleidsplan kunt u downloaden op deze website.

Voorop staat, dat de kinderen zich bij ons thuis mogen en kunnen voelen. Daarom gaan we uit van hun behoefte aan veiligheid, uitdaging, geborgenheid en ruimte. Een vertrouwelijke en huiselijke omgeving is dan ook de drijfveer geweest voor de indeling van de inrichting. Wij creëren hiermee een sfeer waarin kinderen zoveel mogelijk warmte, geborgenheid en veiligheid ervaren en vinden het zeer belangrijk dat uw kind zich helemaal thuis voelt.

Wat wij daarnaast belangrijk vinden is, dat de kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, te ontdekken en de kans te krijgen om zich op een eigen(wijze) manier te ontwikkelen.

Ieder kind is uniek!
Bij kinderdagverblijf ’t Armhoes wordt bewust omgegaan met het overbrengen van normen en waarden. Normen en waarden worden overgebracht door omgang en communicatie tussen leidster en kind en ook door de kinderen onderling. Door samen te spelen, leren kinderen veel over en van de ander en zichzelf. We leren kinderen om rekening te houden met elkaar en helpen ze om aan andere kinderen hun eigen wensen duidelijk te maken.

Ieder kind wordt op zijn/haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Centraal in ons beleid staat de positieve benadering en persoonlijke aandacht en benadering voor ouder en kind.

Het is voor ons belangrijk dat u uw kind met een goed gevoel bij ons achterlaat. Een goed contact met elkaar, vinden we dan ook erg belangrijk. Het is voor ons van belang om samen met u een goede relatie op te bouwen, waarbij geborgenheid voor het kind en vertrouwen van u als ouder(s) voorop staan.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this