Buitenschoolse Opvang

Welkom bij de BSO

Kinderopvang ’t Armhoes bied sinds kort ook buitenschoolse opvang (BSO) aan. Dit doen we op onze nieuwe locatie, het bijgebouw van ’t Armhoes. Hier zijn 2 groepen gevestigd, het kinderdagverblijf (0-4 jaar) en de buitenschoolse opvang (4-13 jaar).

De buitenschoolse opvang gaat verder met de zelfde kernwaarden als het kinderdagverblijf. We staan voor kleinschaligheid, geborgenheid, betrokkenheid en veiligheid.

Op de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen na een schooldag en tijdens vakanties, even uitrusten, bijkomen en gezellig activiteiten doen. Wij bieden professionele verantwoorde opvang in een gemoedelijke, huiselijke sfeer.

Wilt u kennis komen maken dan bent u meer dan welkom! Bel ons gerust om een afspraak te maken, of wandel even bij ons binnen.

’t Armhoes is bereikbaar op telefoonnummer 06-16410493 of bel naar Yvonne van Dijk 06-30403296.

Vriendelijke groet,
Het team ‘t Armhoes

Het team van KDV ‘t Armhoes

Op 2 juli 2012 is dit kleinschalige kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar gestart. Eind 2017 hebben we dit uitgebreid met buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het kinderdagverblijf en de BSO biedt uw kind zoveel mogelijk stabiliteit, geborgenheid en een rustige vertrouwde plek. Hier kunnen ze samen in een zoveel mogelijk vast groepje spelen, ontdekken en delen. Uw kind zal op de dag opgevangen worden door één van de vaste leidsters, dus altijd hetzelfde en vertrouwde gezicht, zodat u en uw kind een vertrouwensband op kunnen bouwen en de continuïteit in de opvang wordt behouden. Dat is prettig voor kinderen als papa en/of mama gaan werken.

Het team bestaat uit 3 vaste medewerkers, Natasja Sipkens, Marja Schuurman, Yvonne van Dijk en daarnaast stagiaires en/of vrijwilligers. Bij eventuele afwezigheid van één van ons kunnen we gebruik maken van elkaar of een vaste achterwacht die tevens kan invallen in geval van een calamiteit.

Bij Kinderdagverblijf ‘t Armhoes werken alleen leidsters die in het bezit zijn van minimaal een MBO diploma dat voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO Kinderopvang en de Wet Kinderopvang. Tevens zijn we in het bezit van een BHV certificaat, Kinder-EHBO en een verklaring van goed gedrag.  De voertaal is Nederlands.

Uitgebreide informatie is te vinden in onze informatiebrochure.

 

De dagelijkse gang van zaken


Openingstijden
De BSO van Kinderdagverblijf ‘t Armhoes is open op de volgende momenten:

Maandag          12.00 – 18.30 uur
Dinsdag            15.00– 18.30 uur
Woensdag        12.00 – 18.30 uur
Donderdag       15.00 – 18.30 uur
Vrijdag               12.00 – 18.30 uur

Afhankelijk van vraag en aanbod kunnen tijden en uren aangepast worden. Wanneer het voorkomt dat alle kinderen voor 18.30 uur opgehaald zijn, zal Kinderdagverblijf ‘t Armhoes eerder sluiten. Als er bepaalde wensen zijn, laat dit dan weten. Er is in overleg veel mogelijk!

 

Vakantie en vrije dagen
De buitenschoolse opvang is tijdens vakanties en vrije dagen iedere dag geopend van 7.30 tot 18.30.

Kinderdagverblijf ‘t Armhoes is gesloten op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1 week in de meivakantie, 2 aaneengesloten weken in de zomervakantie en de dagen vanaf 1e Kerstdag t/m Nieuwjaarsdag. Op 24 december sluiten wij om 16.00 uur.

Extra dag, een dag ruilen, verlengde opvang
De dagen dat wij uw kind opvangen staan vermeld in de plaatsingsovereenkomst.

Er kunnen echter redenen zijn waardoor u uw kind een dag extra of een andere dag wilt brengen. Dit is in overleg mogelijk. Wij willen te allen tijde voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en daarom niet meer dan het maximale aantal kinderen per leeftijdsgroep per dag opvangen.

Het kan dus voorkomen, dat Kinderdagverblijf ‘t Armhoes u moet teleurstellen voor een ruildag of extra dag. Voor een ruildag brengen wij geen extra kosten in rekening, mits de ruil binnen twee weken plaats vindt. Een extra dag of verlengde opvang berekenen wij tegen het reguliere uurtarief in de navolgende maand. Deze regeling is vanzelfsprekend niet bedoeld om ziekte of vakantiedagen in te halen of te ruilen met feestdagen of andere vrije dagen van Kinderdagverblijf ‘t Armhoes.

Brengen en halen
De kinderen worden door een leidster, beroepskracht, vrijwilliger of stagiaire van ‘t Armhoes uit school gehaald. Tijdens vakantieopvang brengen ouders hun kind zelf tussen 07.30 en 10.00 uur. Kinderen moeten voor 10.00 uur binnen zijn in verband met het uitvoeren van activiteiten en/of uitstapjes. Voor de kinderen die een halve dag komen kunt u uw kind halen tussen 12.30 en 13.00. Vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden tot uiterlijk 18.30 uur.

Als een kind opgehaald wordt door iemand die wij niet kennen dan moet de ouder dit van tevoren aan ons doorgeven. Als de ouder van tevoren niets aan ons heeft doorgegeven dan geven wij een kind niet mee aan derden. Ook geven wij een kind niet mee aan personen onder de 16 jaar. De kinderen kunnen door een leidster of stagiaire  van ‘t Armhoes uit school worden gehaald. Tijdens vakantieopvang brengen ouders hun kind zelf.

Af- en aanwezigheid melden
Mochten kinderen BSO ‘t Armhoes niet bezoeken, dan dienen ouders dit te melden, zo spoedig mogelijk (voor 10.00 uur) op het telefoonnummer van ons kinderdagverblijf. In verband met het plannen van activiteiten verzoeken wij ouders de leidsters zo snel mogelijk te melden wanneer hun kind weer aanwezig zal zijn op de groep, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of wanneer een kind door een andere situatie niet aanwezig kon zijn.

Uitgebreide informatie is te vinden in onze informatiebrochure.

 

Tarieven

Reguliere en flexibele opvang
Het uurtarief voor de BSO van ’t Armhoes is € 6,60 per uur bij reguliere en flexibele opvang.  De maandprijs is gebaseerd op 48 weken opvang per jaar. De prijs per maand wordt berekend o.b.v. het afgenomen aantal uren per week x 48 weken x prijs per uur : 12 maanden. De minimale afname voor de BSO is 2 uur per dag. Wij ronden af op hele of halve uren.

Kinderopvangtoeslag
Kinderdagverblijf ‘t Armhoes is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dat houdt in dat wij voldoen aan de eisen, gesteld vanuit de Wet Kinderopvang.

Deze registratie is voor u belangrijk, omdat de Belastingdienst alleen geregistreerde kinderopvang vergoedt. Om de kinderopvangtoeslag te ontvangen, dient u zelf een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dit kan digitaal via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u de gegevens uit de plaatsingsovereenkomst nodig.

Voor informatie is de Belasting Telefoon (0800 – 0543) bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Beëindiging opvang
De plaatsingsovereenkomst voor de kinderopvang eindigt automatisch op de dag dat uw kind 12 jaar wordt. Als opzeg-, start- of einddatum wordt de 1e of 16e van de maand gehanteerd.

Indien u uw contract eerder wilt beëindigen, of de opvangdagen wilt wijzigen, dient u dit schriftelijk te doen. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij annulering binnen de periode van 3 maanden na de eerste dag van plaatsing wordt de overeengekomen vergoeding voor 3 maanden kinderopvang in rekening gebracht.

Inschrijven

Download hier het inschrijfformulier voor de buitenschoolse opvang.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this